VČELÍ STRÁŽ - www.vcelistraz.cz

je spolek jehož hlavním posláním je propagace včelařství v České republice i ve světě. Široké spektrum svých aktivit zaměřuje také na ochranu včel a ostatních opylovatelů. Přioritní cílovou skupinou je mládež a laická nevčelařská veřejnost. Podporu spolek věnuje i včelařským kroužkům mládeže (VKM). Sám spolek je zřizovatelem VKM RAKOvčelaříci.

Rozdělování finančních prostředků od jednotlivých sponzorů zajišťuje humanitární sdružení PROTEBE (IČ:604 58 879), které sídlí v Jedličkově ústavu a školy, V Pevnosti 4, Praha 2 - Vyšehrad, 128 41 - č.účtu 182973726/0300 u ČSOB Praha.

PROJEKT ROJENÍ 22015 

VČELÍ STRÁŽ s dalšími neziskovými organizacemi připravuje na 24. - 28. června 2015 celostátní setkání včelařských kroužků mládeže pod názvem ROJENÍ 2015. Součástí tohoto setkání bude i celostátní kolo vědomostní včelařské soutěže ZLATÁ VČELA pro kategorii studentů středních škol.

PATRONI PROJEKTU ROJENÍ 2015