RISK-ZISK.CZ - reklamně-soutěžní server

PATRONI včelína a PATRONI kroužku včelařské mládeže získávají jako bonus bezplatnou možnost využít tříměsíční reklamně-soutěžní bloky na stránkách WWW.RISK-ZISK.CZ. Vysoká denní návštěvnost těchto soutěží nabízí účinnou a fungující propagaci. Jednotlivé soutěže jednak poskytují přímé informace o dané společnosti na soutěžní stránce a jednak účinně odkazují na jejich domovské webové stránky. Každý třetí den se zde mění soutěžní otázka, která "nutí" soutěžící hledat správnou odpověď na webu zadavatele soutěže. Zajímavá je i možnost využití ANKETY, který může být využita k získání marketingově využitelných informací a zadávající společnosti.

  • PATRON VČELÍNA získává jeden tříměsíční blok
  • PATRON KROUŽKU VČELAŘSKÉ MLÁDEŽE získává tři tříměsíční bloky

Blížší a podrobné informace o využití tohoto bonusu budou uvedeným PATRONŮM poskytnuty na vyžádání na mailu  reklamax@email.cz